งานได้ผล คนมีความสุข >>ภาพกิจกรรมว่ายน้ำเพื่อชีวิตรุ่นที่ 5-8

นำเสนอผลการดำเนินงาน ร.ร.

present_songsermbr2 กลุ่มเครือข่ายฯ 20 กลุ่ม

ดาวน์โหลดสถานศึกษาสีขาว

fanpage

สภาต้นแบบนักเรียน ประจำปี 2557

สมัครสภาต้นแบบนักเรียน ประจำปี 2557

แนวปฏิบัติ

.

การมอบอำนาจอนุญาตให้ข้าราชการครู บุคลากร และนักเรียนไปต่างประเทศ

นักเรียนไปต่างประเทศ

การขออนุญาตพานักเรียนไปต่างประเทศ

แบบฟอร์มต่าง ๆ

ภาพประกวดระเบียบแถว

จัดทำหลักฐานการศึกษาฉบับภาษาอังกฤษ

นำเสนอกุลยุทธ์ สพป.บร.2

ส่งเสริมการจัดการศึกษา

Hit Counter provided by laptop reviews

Br2 Online

br2online

เครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม

ทะเบียนเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมประเภทสถานศึกษา

หนังสือราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2


กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.บร.2

Be Sociable, Share!

ผอ. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

นายสมศักดิ์ ชอบทำดี

รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

นายเรืองเดช ทองศรี

ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

จ่าสิบเอก ชัยยงค์ จันทร์โสดา

แนวทางรับนักเรียน ปีการศึกษา 57

รับนักเรียน ปีการศึกษา 57

การรับนักเรียน

รับนักเรียนปี 56

นโยบายการรับนักเรียน

ปฏิทินการรับนักเรียน

เว็บไซต์เดิม

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

เข้าชมเว็บไซต์เดิม