งานได้ผล คนมีความสุข >>ภาพกิจกรรมว่ายน้ำเพื่อชีวิตรุ่นที่ 5-8

นำเสนอผลการดำเนินงาน ร.ร.
present_songsermbr2 กลุ่มเครือข่ายฯ 20 กลุ่ม
ดาวน์โหลดสถานศึกษาสีขาว
fanpage
สภาต้นแบบนักเรียน ประจำปี 2557
สมัครสภาต้นแบบนักเรียน ประจำปี 2557
แนวปฏิบัติ
.
การมอบอำนาจอนุญาตให้ข้าราชการครู บุคลากร และนักเรียนไปต่างประเทศ
นักเรียนไปต่างประเทศ
การขออนุญาตพานักเรียนไปต่างประเทศ
แบบฟอร์มต่าง ๆ
ภาพประกวดระเบียบแถว
จัดทำหลักฐานการศึกษาฉบับภาษาอังกฤษ
นำเสนอกุลยุทธ์ สพป.บร.2
ส่งเสริมการจัดการศึกษา

Hit Counter provided by laptop reviews
Br2 Online
br2online
เครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
ทะเบียนเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมประเภทสถานศึกษา

แบบรายงานกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันการติดสารเสพติดให้กับผู้เรียน

 

 

แบบรายงานกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสร้าง

 

 

Be Sociable, Share!
ผอ. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

นายสมศักดิ์ ชอบทำดี

รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

นายเรืองเดช ทองศรี

ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

จ่าสิบเอก ชัยยงค์ จันทร์โสดา

แนวทางรับนักเรียน ปีการศึกษา 57
รับนักเรียน ปีการศึกษา 57
การรับนักเรียน
รับนักเรียนปี 56
นโยบายการรับนักเรียน
ปฏิทินการรับนักเรียน
เว็บไซต์เดิม

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

เข้าชมเว็บไซต์เดิม