งานได้ผล คนมีความสุข >>ภาพกิจกรรมว่ายน้ำเพื่อชีวิตรุ่นที่ 5-8

นำเสนอผลการดำเนินงาน ร.ร.

present_songsermbr2 กลุ่มเครือข่ายฯ 20 กลุ่ม

ดาวน์โหลดสถานศึกษาสีขาว

fanpage

สภาต้นแบบนักเรียน ประจำปี 2557

สมัครสภาต้นแบบนักเรียน ประจำปี 2557

แนวปฏิบัติ

.

การมอบอำนาจอนุญาตให้ข้าราชการครู บุคลากร และนักเรียนไปต่างประเทศ

นักเรียนไปต่างประเทศ

การขออนุญาตพานักเรียนไปต่างประเทศ

แบบฟอร์มต่าง ๆ

ภาพประกวดระเบียบแถว

จัดทำหลักฐานการศึกษาฉบับภาษาอังกฤษ

นำเสนอกุลยุทธ์ สพป.บร.2

ส่งเสริมการจัดการศึกษา

Hit Counter provided by laptop reviews

Br2 Online

br2online

เครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม

ทะเบียนเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมประเภทสถานศึกษา

หนังสือราชการ จาก สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

 >>>>> หนังสือราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 <<<<<

Be Sociable, Share!

การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับจังหวัดบุรีรัมย์

การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา

หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ที่ ศธ 04083/ว3680

คำสั่งศูนย์ประสานงานการคัดลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับจังหวัดบุรีรัมย์

ตารางกำหนดการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับจังหวัดบุรีรัมย์

หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ที่ ศธ 04083/ว3680

คำสั่งศูนย์ประสานงานการคัดลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับจังหวัดบุรีรัมย์(เพิ่มเติม)

ตารางกำหนดการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับจังหวัดบุรีรัมย์(แก้ไขเพิ่มเติม)

หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ที่ ศธ 04083/ว3781

ตารางกำหนดการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับจังหวัดบุรีรัมย์(แก้ไขเพิ่มเติม)

หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ที่ ศธ 04083/ว4055

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับจังหวัดบุรีรัมย์

Be Sociable, Share!

สูจิบัตรการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เกมส์ ครั้งที่ 5 “กระสังเกมส์”

ภาพนิ่ง1

Be Sociable, Share!

คู่มือแนวทางปฏิบัติและมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖

ไฟล์นำเสนอการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติ

Be Sociable, Share!

ประชาสัมพันธ์โครงการ “KUBOTA Smart Kids” การประกวดโครงงานเกษตรในหัวข้อ “การอนุรักษ์ดิน”

คูโบต้า

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งว่า บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปเปเรชั่น จำกัด  ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องจักรกลการเกษตรชั้นนำในประเทศไทย ได้จัดให้มีโครงการเพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกและเชื่อมโยงให้เยาวชนเห็นถึงความสำคัญของการเกษตร โดยใช้ชื่อว่า โครงการ “KUBOTA Smart Kids”      ซึ่งเป็นการประกวดโครงงานเกษตรในหัวข้อ “การอนุรักษ์ดิน” โดยให้โรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศร่วมส่งโครงงานเกษตรที่ทำในโรงเรียนหรือทำร่วมกับชุมชน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 พิจารณาแล้ว เห็นว่ามีประโยชน์   เป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความยั่งยืนให้แก่เยาวชน  จึงประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนแจ้งให้ครู และนักเรียนที่มีความสนใจโครงการดังกล่าว  ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่  8 สิงหาคม 2557    ได้ที่ คณะกรรมการคัดเลือกโครงการ “KUBOTA Smart Kids  2014” เลขที่ 47 ซอยรามคำแหง 24(30) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  โทรศัพท์ 09-9217-0825

Be Sociable, Share!

การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม ประจำปี 2557

IMG_0980

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2557

วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ณ โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์

 >>>>คลิ๊กเพื่อชมภาพกิจกรรมทั้งหมด<<<<

Be Sociable, Share!

การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2557

IMG_0946

การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2557

โดยโรงเรียนที่เป็นตัวแทนสังกัดสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ได้แก่

กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิ

กองเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม

กองลูกเสือสามัญ โรงเรียนวัดสำโรง

กองเนตรนารีสามัญ โรงเรียนบ้านหนองม่วงราษฎร์อุทิศ

ซึ่งโรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด และเป็นตัวแทนระดับจังหวัดเข้าประกวดระดับประเทศ

>>>>คลิ๊กเพื่อชมภาพกิจกรรมทั้งหมด<<<<

Be Sociable, Share!

การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ตามโครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม ซึ่งจัดประกวดระเบียบแถวขึ้นในวันที่ 18 มิถุนายน 2557

ณ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย  อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

โดยสำักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2

IMG_0982

>>>>>คลิ๊กเพื่อดูภาพกิจกรรมทั้งหมด<<<<<

Be Sociable, Share!

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาร่วมกับกลุ่มส่งเสริมเอกชนทัศนศึกษาธรรมชาติ โดยใช้งบประมาณส่วนตัว

IMG_0387IMG_0326เมื่อวันที่ 28-29 มิถุนายน 2557 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และกลุ่มส่งเสริมเอกชน เดินทางไปทัศนศึกษาธรรมชาติ โดยใช้งบประมาณส่วนตัว ณ บางชัน ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปทั้งหมด

Be Sociable, Share!

แผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558

phanrubdekรายงานข้อมูลแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558 โดยสามารถรายงานได้ทาง www.songsermbr2.org โดยรายงานให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
แนบไฟล์ :
[ แนบไฟล์ 1]

Be Sociable, Share!

ภาพกิจกรรมว่ายน้ำเพื่อชีวิตรุ่นที่ 5-8 ณ สระว่ายน้ำเดอะพูลคลับ

ภาพกิจกรรมว่ายน้ำเพื่อชีวิตรุ่นที่ 5-8 ณ สระว่ายน้ำเดอะพูลคลับ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 19-26 มิถุนายน 2557
DSCF8855คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพทั้งหมด

DSCF8959DSCF8813

Be Sociable, Share!

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 รอบคัดเลือกตัวแทน ภาค 3 “บุรีรัมย์เกมส์” ณ จังหวัดบุรีรัมย์

ด้วย จังหวัดบุรีรัมย์ แจ้งว่า จังหวัดบุรีรัมย์ได้รับเกียรติจากการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 รอบคัดเลือกตัวแทน ภาค 3 (20 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) “บุรีรัมย์เกมส์” ระหว่างวันที่ 6-16 กรกฎาคม 2557 ณ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 43 “นครราชสีมาเกมส์” ระหว่างวันที่ 9-19 ธันวาคม 2557 ณ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้การดำเนินงานจัดการแข่งขันฯ ดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ จังหวัดบุรีรัมย์ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 รอบคัดเลือกตัวแทน ภาค 3 “บุรีรัมย์เกมส์” ณ จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 6-16 กรกฎาคม 2557 รายละเอียดตามคำสั่งที่แนบมาพร้อมนี้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 จึงให้โรงเรียนนอนุญาตให้บุคลากรในสังกัดไปปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยในช่วงระยะเวลาการแข่งขันฯ ดังกล่าว ข้าราชการให้ถือว่าไปราชการ มีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัด คลิกดาวน์โหลดหนังสือราชการและคำสั่งด้านล่าง

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

1. ดาวน์โหลดหนังสือราชการ
2. ดาวน์โหลดคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 รอบคัดเลือกตัวแทน ภาค 3 “บุรีรัมย์เกมส์” ณ จังหวัดบุรีรัมย์

 

 

 

Be Sociable, Share!

ภาพกิจกรรมโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต รุ่นที่ 1-4 ณ สระว่ายน้ำธาดา

ภาพว่ายน้ำเพื่อชีวิตคลิกที่นี่เพื่อดูภาพทั้งหมด

DSCF8555

Be Sociable, Share!

กำหนดการจัดกิจกรรม “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” (LIFE SAVING)

กำหนดการจัดกิจกรรม “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” (LIFE SAVING)  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกที่นี่

Be Sociable, Share!

การจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษา ฉบับภาษาอังกฤษ (Teanscript)

การจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษา ฉบับภาษาอังกฤษ (Teanscript)

Be Sociable, Share!

สรรเสริญพระบารมี 100 ปี ร่วมร้อยใจไทย

สรรเสริญพระบารมี 100 ปี ร่วมร้อยใจไทย

Be Sociable, Share!

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร “งานได้ผล คนมีความสุข” ประจำปี 2557

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร “งานได้ผล คนมีความสุข” ประจำปี 2557

การอบรมสัมมนาโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร “งานได้ผล คนมีความสุข”  ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ และโรงแรมพิมานอินน์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย มีผู้เข้าร่วมสัมมนา รวม 250 คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด และผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชน   โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1.เพื่อพัฒนาผู้บริหารให้มีความพร้อม  สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างเหมาะสม  มุ่งผลสัมฤทธิ์  มีประสิทธิภาพ  และทันต่อการเปลี่ยนแปลง

2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา มีระบบการบริหารจัดการที่เข้มแข็ง สามารถพัฒนาเครือข่าย ความร่วมมือทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน

>>>>คลิ๊กเพื่อชมภาพกิจกรรมทั้งหมด<<<<

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2

Be Sociable, Share!

ทะเบียนคุมเกียรติบัตรการแข่งขันกีฬา “สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เกมส์ ครั้งที่ 4”

เลขที่เกียรติบัตรการแข่งขันกีฬา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เกมส์ ครั้งที่ 4

คลิกที่นี่

 

Be Sociable, Share!

แนวปฏิบัติการขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา

แนวปฏิบัติการขออนุญาต

การพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘

                -แนวปฎิบัติ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา

พ.ศ. ๒๕๔๘

                -เอกสารประกอบ

                                ๑) โครงการฯ

                                ๒) กำหนดการ

                                ๓) แผนที่จากโรงเรียน ถึงสถานที่จะไป

                                ๔) หนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง  (ส่งตัวอย่างเฉพาะหนังสือฯ ๑ ฉบับ)

                                ๕)บัญชีรายชื่อนักเรียนที่ไปร่วมกิจกรรม

                                ๖) คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน

                                ๗) สำเนากรมธรรม์ประกันภัย (ควรทำประกันภัยฯ ให้กับนักเรียนก่อนเดินทาง)

                                ๘)  รายงานเขตพื้นที่ฯ  เสร็จสิ้นโครงการแล้ว

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงศึกษาธิกการ ว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอก

สถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘

ข้อ ๕ การพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษาจำแนกเป็น ๓ ประเภท คือ

(๑) การพาไปนอกสถานศึกษาไม่ค้างคืน

(๒) การพาไปนอกสถานศึกษาค้างคืน

(๓) การพาไปนอกราชอาณาจักร

ระเบียบ ข้อ ๗

-ให้หัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้พิจารณาและอนุญาตให้พานักเรียนและนักศึกษาตามข้อ ๕(๑)

-ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายหรือผู้มีอำนาจเหนือสถานศึกษาขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งแล้วแต่กรณี  เป็นผู้พิจารณาและอนุญาตตามข้อ ๕(๒)

-และหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นผู้พิจารณาและอนุญาตตามข้อ ๕(๓)

สรุป

๑)  กรณีไม่ค้างคืน ตามข้อ ๕(๑) ให้หัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้พิจารณาและอนุญาต

๒)  กรณีค้างคืน ตามข้อ ๕(๒)/และกรณีพาไปนอกราชอาณาจักร ตามข้อ ๕(๓)

ให้จัดทำหนังสือขออนุญาตพร้อมแนบเอกสารให้ครบถ้วน ส่งถึงเขตพื้นที่ ฯ ก่อนออกเดินทางฯ  ๑๕ วัน

 

ให้สถานศึกษาต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไป

นอกสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘    โดยเคร่งครัด  และให้คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

1. แนวปฏิบัติการขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา

2. คู่มือการปฏิบัติงานการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา

 

 

Be Sociable, Share!

กิจกรรมรณรงค์การเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป (กรณียุบสภา)

DSCF7484

รณรงค์การเลือกตั้งสมาชกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป
เมื่อ วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2557  ณ โรงเรียนบ้านหนองเต็ง “จันทศิริอนุสรณ์” อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

 

Be Sociable, Share!

การคัดเลือก โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2557

โลโก้สภานักเรียน21. หนังสือแจ้งโรงเรียนสมัคร โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2557.pdf คลิก

2. คู่มือการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2557.pdf คลิก

Be Sociable, Share!

ผอ. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

นายสมศักดิ์ ชอบทำดี

รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

นายเรืองเดช ทองศรี

ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

จ่าสิบเอก ชัยยงค์ จันทร์โสดา

แนวทางรับนักเรียน ปีการศึกษา 57

รับนักเรียน ปีการศึกษา 57

การรับนักเรียน

รับนักเรียนปี 56

นโยบายการรับนักเรียน

ปฏิทินการรับนักเรียน

เว็บไซต์เดิม

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

เข้าชมเว็บไซต์เดิม